Προκήρυξη 23 προσλήψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα Πέμπτη 24/01/2012, το Χαμόγελο του Παιδιού ξεκινά τη συγκέντρωση αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 98.603/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Οι προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του έργου είναι 100%.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού σε  συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – είκοσι τρεις (23) ωφελούμενοι. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας για πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους.

Οι θέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη περιλαμβάνουν  τις παρακάτω ειδικότητες: ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΔΕ/ ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Παιδοκόμων, ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Παιδαγωγών, ΠΕ Μαθηματικών, ΔΕ Διοικητικών/ Γραμματέων, ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ Δομικών Έργων και Έργων Κατασκευής, ΠΕ/ΤΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων, ΤΕ/ΔΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών και ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής.

Οι προσλήψεις του συνόλου των ωφελουμένων θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 24/01/2012 και λήγει το Σάββατο  02/02/2012, μεταξύ 10:00 πμ- 17:00 μμ, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας  μπορείτε να τις αποστέλλετε στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση που ακολουθεί:

Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι Τ.Κ. 15124, Αθήνα η να τις υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας στις παρακάτω ορισμένες ώρες

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν  με δύο τρόπους:

Α) είτε αυτοπροσώπως, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Σαμάρα 13, 2ος όροφος, 49100 Κέρκυρα, ώρες 10:00 π.μ .- 14:00 μ.μ. στον κ. Τσοπανάκη Ιορδάνη και την κα. Τσιακμάκη Αγγελική

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου, απευθύνοντας την στο Χαμόγελο του Παιδιού (με αναγραφή για Κοινωφελή Εργασία Περιφειακή Ενότητα Κέρκυρας), υπόψη κας. Κοντίνη Τζουλιάνας έως το Σάββατο 02/02/2013

Η ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες:

  • Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του «Χαμόγελου του Παιδιού»
  • Στην Ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού www.hamogelo.gr
  • Στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στις τέσσερεις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου)
  • Στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • Στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
  • Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Νέα & Ανακοινώσεις / Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)
  • Στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας, Δήμος Παξών
  • Στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού : www.hamogelo.gr ή επικοινωνήστε με την κα. Τζουλιάνα Κοντίνη, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος Τηλ.: 2107609550-552 e-mail: [email protected]