Πρόσληψη 6 ατόμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κεφαλληνίας

Προσλήψεις ατόμων

Προσλήψεις ατόμων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, που συνεδρίασε το Σάββατο 21 Ιουλίου, στην Ιθάκη έλαβε, κατά πλειοψηφία, την απόφαση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, καθώς ζητήθηκε – αρμοδίως – η άμεση υποβολή αιτημάτων για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012 για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Ο εν λόγω προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού αφορά τις ανάγκες των υπηρεσιών μόνο σε έκτακτο προσωπικό ή και σε προσωπικό που θα απασχοληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Οι αιτούμενες προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με την εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, αντικατοπτρίζουν απόλυτα τις ελάχιστες πραγματικές ανάγκες, προκειμένου να είναι σε θέση οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει από τη νέα διοικητική δομή.

Ο αριθμός προσλήψεων ανά Περιφερειακή Ενότητα

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τα αιτήματα για την πρόσληψη:

  • Δέκα ατόμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,
  • Έξι ατόμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,
  • Πέντε ατόμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και
  • Επτά ατόμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team