Πρόταση του ΣΕΒ για εργασία των νέων και απόκτηση εμπειρίας

Εργασία για νέους

Εργασία για νέους

Πρόταση για προκήρυξη προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία κατέθεσε ο ΣΕΒ στη σημερινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων στο υπουργείο Εργασίας. Ο Σύνδεσμος δηλώνει επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικός διάλογος «με α λα-καρτ συμμετοχές και κόκκινες γραμμές».

Σύμφωνα με την πρόταση, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τουλάχιστον 10.000 νέοι πτυχιούχοι σε χρονικό διάστημα δύο ετών, και το προϋπολογιζόμενο κόστος ανά απασχολούμενο θα είναι περίπου 5.000 ευρώ (κάλυψη κόστους εξάμηνης απασχόλησης σε μισθό και ασφαλιστικές εισφορές). Δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος είναι 50.000.000 ευρώ που μπορεί να καλυφθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρόταση προβλέπει αμειβόμενη απασχόληση των νέων στις επιχειρήσεις για διάστημα 6-12 μηνών.

Στόχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, είναι η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, η συγκράτηση της φυγής νέων προς το εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, η μείωση του χρόνου εισόδου των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση του πτυχίου, η αύξηση της απασχόλησης των νέων αποφοίτων, η βελτίωση της ποιότητας και του εύρους της εμπειρίας που αποκτά ο απόφοιτος μέσα από την απασχόλησή του στην επιχείρηση κ.ά.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο ΣΕΒ ανακοίνωσε εξάλλου ότι «στηρίζει την προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας να θέσει επί τάπητος, υπό το βάρος της εντεινόμενης κρίσης, το ευρύτερο πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και θα συμμετάσχει ενεργά στις επιτροπές που αποφασίστηκε να συσταθούν».

email