Πρωτοβουλία ανασύστασης Εμπορικού Συλλόγου Σάμης “Γιαλός”

Σάμη

Σάμη

’Η ισχύς εν τη ενώσει’’

Από την αυγή του πολιτισμού οι άνθρωποι οργανώνονταν σε ομάδες-κοινότητες για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα της μαζικότητας έναντι μεγαλύτερων κινδύνων. Σε επαγγελματικό επίπεδο αυτό ανάγεται στην  οργάνωση των εμπόρων/  αυτοαπασχολούμενων  στον πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό τους φορέα , που είναι ο εμπορικός σύλλογος.

Στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης , όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι ελεύθεροι επαγγελματίες /αυτοαπασχολούμενοι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας φορέας εκπροσώπησης των επαγγελματιών , μακριά από κομματικά και προσωπικά συμφέροντα.

Η κλιμακούμενη οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει τους επιχειρηματίες σε περαιτέρω εσωστρέφεια και ατομισμό,    καθιστώντας ακόμα και τα μικρά προβλήματα βουνά.

Η μαζικότητα μπορεί να δημιουργήσει άλλη δυναμική διαπραγματεύσεων, διεκδικήσεων και προβολής. Με εκπροσώπηση όλων των παραγωγικών τάξεων , που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και την εμπορία.

Η αναγκαιότητα, λοιπόν της δημιουργίας Εμπορικού Συλλόγου Σάμης είναι προφανής , αφού μέσω αυτού μπορούμε να διεκδικήσουμε  και να πιέσουμε για λύση σε ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τον επιχειρηματία αλλά και το μέσο πολίτη.

Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα , σ΄ αυτήν την περιοχή που μένουμε και εργαζόμαστε , να κάνουμε επιτέλους ένα βήμα προς τα μπρος  και να αντικρύσουμε ενωμένοι το μέλλον και τις όποιες δυσκολίες του.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΤΙΣ : 13/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ:18,00

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ

email