Ψήφισμα Σχολικού Συμβουλίου του Γυμνασίου και Λυκείου Σάμης

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Το Σχολικό Συμβούλιο του Γυμνασίου και Λυκείου Σάμης, στη συνεδρίαση στις 16 Νοεμβρίου 2012 με θέμα το οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα,

Αποφάσισε ομόφωνα

α) Να γίνουν άμεσα οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις εκθέσεις αυτοψίας που έχουν γίνει κατά καιρούς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλονιάς,

β) Να γίνει άμεσα η μελέτη για την καταλληλότητα και τη σεισμική αντοχή του κτιρίου από ειδικευμένο μελετητικό γραφείο ή φορέα (όπως Ινστιτούτο ή Πανεπιστήμιο), που κατέχει κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και έχει την τεχνογνωσία, ώστε να προχωρήσει σε αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη έρευνα.

Αυτό άλλωστε αναφέρει η τελευταία αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς.

email