Σάμη: κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσα σε καμινάδα!

Σάμη: κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσα σε καμινάδα

Σάμη: κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσα σε καμινάδα

Πρόσφατα έγινε κινητοποίηση στην Σάμη και παράσταση στο Δ.Σ. Κεφαλονιάς για την απομάκρυνση των  τις κεραιών  της cosmote που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης. Όμως, φαίνεται πως η κινητοποίηση αυτή “έβγαλε λαβράκι”!!!

 
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει στην πόλη μας και μάλιστα κρυμένη μέσα σε καμινάδα, κεραία της vodafon!!! Αμέσως μόλις μας ήρθε η πληροφορία, ανατρέξαμε στην σελίδα της http://keraies.eett.gr/anazhthshMap.php, να δούμε τι γίνεται.  ( Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες. )

 Στον χάρτη λοιπόν της ιστοσελίδας, βρίκαμε πράγματι πως εκτός από τις κεραίες της cosmote υπάρχει ακόμα μία κεραία της vodafon στην θέση “ΦΟΥΡΝΟΙ”, ΣΑΜΗ” Η κεραία αυτή, σύμφωνα με έρευνα που κάναμε, βρίσκεται μέσα σε καμινάδα!!! 

 Σάμη: κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσα σε καμινάδα
 
 
Στον χάρτη οι κεραίες  σημειώνονται με καφέ τετραγωνάκια. Η κεραία της vodafon φαίνεται πίσω από το ‘Muses Studio”
 Παραθέτουμε τα στοιχεία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας από την σελίδα της http://keraies.eett.gr/
Στοιχεία κατασκευής κεραίας

Διεύθυνση/ Περιγραφή θέσης
ΠΕΡΙΟΧΗ “ΦΟΥΡΝΟΙ”, ΣΑΜΗ
Κωδικός αριθμός θέσης
1101092
Δήμος
Κεφαλλονιάς
Κωδική ονομασία
ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Γεωγρ. πλάτος (WGS84)
38.248611
Εταιρία
VODAFONE
Γεωγρ. μήκος (WGS84)
20.647778

Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Ενημερωτική Πύλη προκύπτει ότι για την κατασκευή κεραίας της εταιρίας VODAFONE στη θέση “ΠΕΡΙΟΧΗ “ΦΟΥΡΝΟΙ”, ΣΑΜΗ” στο Δήμο Κεφαλλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (κωδικός αριθμός θέσης 1101092, κωδική ονομασία “ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”) δεν έχει χορηγηθεί άδεια, αλλά έχει κατατεθεί στην ΕΕΤΤ η υπ’ Αριθ. Πρωτ. 34630/23-08-2010 αίτηση χορήγησης άδειας. Η κατασκευή κεραίας πληροί, κατά δήλωση της εταιρίας, τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.4053/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4249/2014 (νομίμως λειτουργούσες κεραίες).

Σχετική νομοθεσία
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, μετά την έκδοση της άδειας από την ΕΕΤΤ, η εταιρία οφείλει να καταθέσει αμελλητί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης. Μέχρι την έκδοση της συγκεκριμένης έγκρισης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, η κατασκευή κεραίας θεωρείται ως νομίμως λειτουργούσα και αναστέλλεται η κατεδάφισή της, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.

Στοιχεία κατασκευής κεραίας

Διεύθυνση/ Περιγραφή θέσης
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ( COSMOTE )
Κωδικός αριθμός θέσης
0290068
Δήμος
Κεφαλλονιάς
Κωδική ονομασία
ΣΑΜΗ Τ/Κ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Γεωγρ. πλάτος (WGS84)
38.250833
Εταιρία
OTE
Γεωγρ. μήκος (WGS84)
20.647778
Αδειοδοτικό καθεστώς: Αδειoδοτημένη Κατασκευή Κεραίας
Σχετικά έγγραφα
# Αρ. Πρωτοκόλλου Τύπος Αρχείο
1 7652/Φ610/23-03-2012 Άδεια Κατασκευής Κεραίας
Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Ενημερωτική Πύλη προκύπτει ότι, για τη θέση “ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ” στον Δήμο Κεφαλλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (κωδικός αριθμός θέσης 0290068, κωδική ονομασία “ΣΑΜΗ Τ/Κ”) χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 7652/Φ610/23-03-2012, άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρία OTE.

Από τo έγγραφο της άδειας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σχετικές εγκρίσεις των συναρμόδιων φορέων, καθώς και εάν πρόκειται για τροποποίηση παλαιότερης άδειας.”

Όπως βλέπουμε, η κεραία της vodafon, από το 2010 που έχει κατατεθεί αίτηση, λειτουργεί χωρίς άδεια!!!

Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή ήδη έχουν ενημερωθεί το Τ.Σ. Σάμης, αλλά και οι κάτοικοι,  και έχουν προγραμματίσει  κινήσεις για το ζήτημα, περιμένουμε τις αντιδράσεις των υπόλοιπων φορέων, Δήμου, Περιφέρειας κλπ, στην κατεύθυνση που ο νόμος ορίζει. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξή του.

Τάσος Καβαλλιεράτος.

email