Σας ενδιαφέρουν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού; – Διαβάστε

ΑΕΝ Κεφαλλονιάς

ΑΕΝ Κεφαλλονιάς

Οι σχολές του Εμπορικού Ναυτικού προσελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών.

Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των σχολών πλοιάρχων και μηχανικών. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δηλώνουν τις εν λόγω σχολές λόγω των υψηλών απολαβών άλλα και της περιορισμένης ανεργίας συγκριτικά με άλλους κλάδους. Βέβαια η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική καθώς σε πρόσφατη έρευνα αποδεικνύεται ότι η ανεργία χτυπά και τα πληρώματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Παρόλα αυτά οι σχολές αποτελούν μια καλή επιλογή αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη ναυτική παράδοση και τον πολυάριθμο εμπορικό στόλο της Ελλάδας. Όσοι μαθητές επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από διαδικασίες που ορίζονται στην προκήρυξη που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες.

Ακολούθως παρουσιάζουμε βασικά σημεία της:

Τρόπος Εισαγωγής

  • Μετά από Πανελλήνιες Εξετάσεις
  • Χωρίς Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν είτε μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων είτε εκτός των Πανελληνίων εξετάσεων. Στην πρώτη περίπτωση διαγωνίζονται για το 60% των θέσεων και στη δεύτερη περίπτωση για το 40% των θέσεων. Οι απόφοιτοι των ενιαίων λυκείων διεκδικούν το 35% των θέσεων μέσω των πανελληνίων (220 θέσεις μετά από Πανελλήνιες) και το 20% των θέσεων εκτός της διαδικασίας των πανελληνίων (84 θέσεις)

Τρόπος εισαγωγής

Αριθμός θέσεων

Πανελλήνιες εξετάσεις

630

Χωρίς Πανελλήνιες

420

 

Από το σύνολο των 1050 θέσεων οι 620 κατανέμονται στο τμήμα των Πλοιάρχων και οι 430 στο τμήμα των μηχανικών.

Τμήμα

Αριθμός θέσεων

Πλοίαρχοι

620

Μηχανικοί

430

Ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι

Στις σχολές του Εμπορικού ναυτικού προβλέπονται θέσεις για υποψηφίους που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες. Πιο αναλυτικά:

10% των θέσεων δίνεται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

Α. Τέκνα Πολύτεκνων οικογενειών

Β. Τέκνα ή αδέλφια αναπλήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης

Γ. Τέκνα ή αδέλφια αναπλήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου

3% των θέσεων δίνεται σε τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

Προσόντα υποψηφίων. Προσοχή στο όριο ηλικίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά απο προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο τμήμα πλοιάρχων ή μηχανικών. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Α. Απολυτήριο Λυκείου

Β.Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας

Γ.Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας

Δ.Να είναι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αρμόδια υγειονομικής επιτροπής, ικανοί σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα.

Ε.Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Δικαιολογητικά υποψηφίων Πανελληνίων εξετάσεων

Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μια θέση μέσα από τις Πανελλήνιες θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού στο μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον να υποβάλλουν στις σχολές του ΑΕΝ εκτός αυτής των Οινουσσών τα εξής:

Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που δήλωσε στο μηχανογραφικό του.

Β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής για την καταλληλότητά τους. Για τις ιατρικές τους εξετάσεις θα πρέπει να πάρουν παραπεμπτικό από την πλησίεστερη λιμενική αρχή (λιμεναρχείο,υπολιμεναρχείο κλπ)και στη συνέχεια να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,Πάτρα, Πειραιά,Βόλου κλπ).

Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση

Δ.Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των πανελληνίων εξετάσεων

Ε.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν θα πάρουν μέρος στις Πανελλήνιες. Προϋπόθεση το απολυτήριο Λυκείου

Εκτός πανελληνίων μπορού να διεκδικήσουν μια θέση οι απόφοιτοι των Λυκείων, των ΕΠΑΛ και των Ναυτικών Λυκείων. Όσοι διεκδικήσουν το 40% των θέσεων εκτός Πανελληνίων υποχρεούνται να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησης για τις σχολές των πλοιάρχων και των μηχανικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει όλες τις σχολές της μίας ή και των δυο ειδικοτήτων που επιθυμεί να φοιτήσει

Β. Απολυτήριο λυκείου στο οποίο θα αναγράφεται η μέση γενική βαθμολογία (πχ 18,5) και η βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα.

Γ.Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιτύχουν στις σχολές θα εξεταστούν στην κολύμβηση

Δ.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Ε.Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ( μόνο στην περίπτωση που διαθέτει ο υποψήφιος. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό)

Στ. Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν με το απολυτήριο λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοριοδοτείται αδρά η γνώση ξένης γλώσσας.

Για επιπεδο γνώσης άριστο, λαμβάνουν 2500 μόρια

Για επίπεδο γνώσης πολύ καλό, λαμβάνουν 2200 μόρια

Για επίπεδο γνώσης καλό, λαμβάνουν 2000 μόρια.

Προσοχή: Αν και δεν αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση το πιστοποιητικό καταλληλότητας για ναυτική υπηρεσία, εικάζουμε ότι είναι απαραίτητο και για την κατηγορία των υποψηφίων εκτός πανελληνίων.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Μόνο για τους υποψηφίους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εντάσσονται σε μία απο τις δυο ειδικές κατηγορίες. Για παράδειγμα οι πολύτεκνοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Οι τρίτεκνοι με τη σειρά τους οφείλουν να καταθέοσυν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατάθεση δικαιολογητικών. Διπλές πιθανότητες εισαγωγής για όσους δώσουν Πανελλήνιες

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στις δυο κατηγορίες ( με πανελλήνιες και χωρίς πανελλήνιες) θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά μία φορά. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Για όλους τους υποψηφίους η αίτηση θα υποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα. Όσοι υποψήφιοι έχουν ελλιπή δικαιολγητικά οφείλουν να γνωρίζουν ότι η επιτροπή δεν θα τα δεχτεί.

Πως γίνεται η επιλογή των υποψηφίων εκτός Πανελληνίων

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση εκτός Πανελληνίων λαμβάνεται υπόψη της επιτροπής ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου, που εκφράζεται σε μορφή χιλιάδων προσαυξόμενος με τη βαθμολογία που δίνει η γνώση των αγγλικώ ή η θαλασσία υπηρεσία εφόσον βέβαια υπάρχουν. Για παράδειγμα υποψήφιος με απολυτήριο 18.0 και καλή γνώση αγγλικών θα λάβει 18000 μόρια για τον βαθμό του απολυτηρίου και 2000 μόρια για το lower. Σύνολο 20.000 μόρια.

Περιοχές σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο θα διαπιστώσουν ότι τόσο στις σχολές πλοιάρχων όσο και στις σχολές των μηχανικών δεν αναγράφεται η περιοχή της σχολής. Η επιλογή της περιοχής γίνεται μέσα από το ειδικό έντυπο-αίτηση που θα καταθέσουν στις σχολές. Οι περιοχές όπου λειτουργούν τμήματα είναι οι ακόλουθες:

Πλοίαρχοι

Μηχανικοί

1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΟΥ
2. ΗΠΕΙΡΟΥ 2. ΚΡΗΤΗΣ
3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. ΚΡΗΤΗΣ 4. ΧΙΟΥ
5. ΚΥΜΗΣ
6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
8. ΣΥΡΟΥ

9. ΥΔΡΑΣ

Μισθός. Μειωμένες οι αποδοχές

Η υψηλή φορολόγια έχει χτυπήσει τις μισθολογικές αποδοχές των πλοιάρχων και μηχανικών. Ένας νέος ανθυποπλοίαρχος ή μηχανικός Γ λαμβάνει καθαρές αποδοχές, σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, 2900 ευρώ καθαρά.

Βάσεις εισαγωγής. Με πανελλήνιες και χωρίς πανελλήνιες

Στον ακόλουθο πινακα παρατίθενται οι βάσεις εισαγωγής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

 

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

10851

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%

8692

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

10436

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10321

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%

7927

 

Βάση εισαγωγής εκτός Πανελληνίων (15200 μόρια)

Για όσους διεκδικήσουν μια θέση εκτός των Πανελληνίων θα πρέπει να ξέρουν ότι με βάση τα αποτελέσματα του 2012 οι τελευταίοι εισαχθέντες είχαν συγκεντρώσει 15.200-16.000 μόρια. Δηλαδή με απολυτήριο 15,5 χωρίς αγγλικά μπορεί κάποιος να εισαχθεί στις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού. Για τις ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων τριτέκνων η βάση κυμάνθηκε στα 14000-15000 μόρια.

Καλόγηρος Βασίλειος

Υπ.διδάκτωρ Π.Θ

Επιστημονικός υπεύθυνος Employ

Πηγή άρθρου: news.gr