Σεμινάρια εκπαίδευσης Ενεργειακών Μηχανικών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει νέο κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης Ενεργειακών Μηχανικών.

Με βάση την υπ. αριθ.: 13/12-01/17373/1239 (23-9-2013) Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ0-Β9Λ), οι δικαιούχοι Μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα επιδότησης του κόστους επιμόρφωσή τους μέχρι το ποσό των 400€. Οι λεπτομέρειες για τις διαδικασίες επιδότησης περιέχονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επιδοτηθούν για το κόστος σεμιναρίων πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως τις 11-10-2013.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την επιμόρφωση σε τρία γνωστικά αντικείμενα και για κάθε γνωστικό αντικείμενο υπάρχουν δύο κύκλοι σεμιναρίων (Α΄ κύκλος και Β΄ κύκλος):

1. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων (Α΄ κύκλος 28 ώρες – Β΄ κύκλος 60 ώρες)

2. Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (Α΄ κύκλος 20 ώρες – Β΄ κύκλος 30 ώρες)

3. Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (Α΄ κύκλος 22 ώρες – Β΄ κύκλος 30 ώρες).

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Ο Α΄ κύκλος σεμιναρίων είναι επιλογής, ενώ ο Β΄ κύκλος είναι υποχρεωτικός. Μετά την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα δίνεται στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις σχετικές εξετάσεις του ΤΕΕ.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα σεμινάρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, καθώς επίσης και εάν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον Α΄ κύκλο σεμιναρίων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Έργου

(κα Νεοφύτου) στο τηλέφωνο 2671025820 και ώρες από 10:00 έως 13:00 (FAX : 2671025923, e-mail: [email protected]). Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη από τη Γραμματεία του Έργου, καθώς και από τη διαδικτυακή διεύθυνση dse.teiion.gr. Τα σεμινάρια θα εκκινήσουν άμεσα, μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.