Σεμινάριο για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σεμινάριο για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σεμινάριο για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργανώνει, την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 18:30, στην Κεφαλονιά, Ενημερωτική Εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος:

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων που εστιάζουν στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών καινοτόμων, ποιοτικών και «φιλικών» προς το περιβάλλον.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων επενδυτών σχετικά με τους στόχους, τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες εφαρμογής του προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό και την υποβολή των προτάσεών τους.

Η παρουσίαση θα γίνει από εκπροσώπους του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα») και του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ).

Η Εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος» – Λ. Βεργωτή 16 (Προσοχή: αλλαγή χώρου).

Πληροφορίες: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς (τηλ.: 26713 60526)