Σύλλογος Κατελειού : “Σχετικά με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Κεφαλονιάς”

Περιβαλλοντικό Κέντρο Κατελειού

Περιβαλλοντικό Κέντρο Κατελειού

Σχετικά με τα πρόσφατα άκρως συκοφαντικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Κεφαλονιάς απαντούμε ότι, όλα όσα αναφέρονται είναι ανυπόστατα, αναληθή, ψευδή και αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο να βλάψουν το κύρος του Συλλόγου Κατελειού για τη Μελέτη και Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής.

Eνδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος Κατελειού έχει αναγνωρισθεί ως σωματείο από το Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς, ότι διενεργούνται πάντα εκλογικές διαδικασίες σύμφωνα με το γράμμα του καταστατικού του και ότι συνεργάζεται με πλήθος εθνικών και διεθνών θεσμικών φορέων, όπως η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ευρωπαϊκές επιτροπές εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών(EACEA), σε θέματα υποστήριξης μεταπτυχιακών επιστημονικών εργασιών με διάφορα Πανεπιστήμια κλπ.

Είμαστε στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου για τυχόν επιπλέον πληροφόρηση.

Επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.

email