Σωματείο Υπαλλήλων Γ.Ν Κεφαλλονιάς: Έλλειψη προσωπικού αλλά ρεκόρ σε αποσπάσεις και μετακινήσεις

Γ/Ν Κεφαλλονιάς

Γ/Ν Κεφαλλονιάς

Με την παραλαβή από την Προϊσταμένη του Τμ. Προσωπικού της κατάστασης που είχαμε ζητήσει – εδώ και αρκετό καιρό- σχετικά με υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί με αποφάσεις σας, από το Νοσοκομείο μας με απόσπαση η μετακίνηση, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι μεγάλος αριθμός από τους αναφερόμενους (Νοσηλευτικό προσωπικό, Διοικητικό ,Παραιατρικό, Βοηθητικό ,ΠΕ Ψυχολόγων)έπρεπε να είχαν επιστρέψει λόγω του ότι έχουν λήξει προ πολλού οι νόμιμοι χρόνοι απουσίας τους.

Σε περιόδους που υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες για έλλειψη προσωπικού, το προσωπικό να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες ,την στιγμή που σε βάρδια Νοσηλευτικού προσωπικού παρέχει υπηρεσίες μόνο μία Νοσηλεύτρια ή το ακτινολογικό δεν επαρκεί να δουλέψει απόγευμα, ή στο Κ.Ψ.Υγείας δεν υπάρχει Ψυχολόγος ή το γραφείο κίνησης δεν λειτουργεί απόγευμα. κ.α΄ θεωρούμε αδιανόητο υπάλληλοι παρανόμως να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός του Νοσοκομείου μας με την σύμφωνη γνώμη σας.

Υπενθυμίζοντας ότι οι 3μηνες μετακινήσεις-που δύνανται να ανανεωθούν για άλλους (3) μήνες δεν μπορεί να διαρκούν πέρα των 6 μηνών- εδώ έχουμε υπαλλήλους που λείπουν και 2 χρόνια- και οι υπάλληλοι έπρεπε να επιστρέψουν χωρίς άλλη διαδικασία. (Ν.3599/07,αρθρο24). Επίσης και οι αποσπάσεις για συνυπηρετήσεις με ένστολους δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση της υπηρεσίας και οφείλεται να τις επανεξετάσετε βάσει της απόφασης του Ν. Σ. του Κράτους (281/11 ΕΡ.16/11).

Περιμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

 Η Πρόεδρος: Β. Βουτσινά

Ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ (πλήν γιατρών) Σ. ΣΑΚΑΛΗΣ

 Η Ταμίας: Σ. Πεφάνη


email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam