Στις 28 Νοεμβρίου το ψηφιακό σήμα στην Κεφαλονιά

Digital Kefalonia

Digital Kefalonia

Πήρε παράταση 2 περίπου μήνες η ενεργοποίηση του ψηφιακού σήματος από την DiGEA στο νησί μας καθώς σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα αυτό θα άρχιζε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την εταιρεία ενημερωθήκαμε ότι  σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση 55304/1630/24-09-14, Φ.Ε.Κ. 2555/Β’/25-09-14, το Δίκτυο Εκπομπής 17 που εξυπηρετεί την περιοχή μας, θα ενεργοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2014.

Το Δίκτυο Εκπομπής 17 περιλαμβάνει τα παρακάτω Κέντρα Εκπομπής:

ΑΙΝΟΣ

ΙΘΑΚΗ

ΦΥΤΕΙΕΣ