Στους τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών η επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει ότι, μετά την δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) για την καταβολή της δεύτερης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) Πετρελαίου που αφορά τους δικαιούχους Κεφαλλονίτες και Θιακούς αγρότες πιστώθηκαν, στις 15.12.2012, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των.

Η πληρωμή – εξόφληση του κάθε δικαιούχου επιστροφής έτους 2012 (που αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2011) γίνεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων των ψηφιοποιημένων στοιχείων καλλιέργειας των αγροτεμαχίων και του αριθμού των ζώων που έχουν δηλώσει οι αγρότες κατά την σύνταξη της ετήσιας Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υ.Α.Α.Τ. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, οι δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά αγροτική δραστηριότητα δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με τους αντίστοιχους των προηγούμενων ετών, εκτός μικρών προσαρμογών, ενώ αντιμετωπίστηκε και το θέμα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των συνεργαζομένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια εφαρμογής ομαδικών σχεδίων βελτίωσης.