Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για κρασί και λάδι από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Λάδια

Λάδια

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή  «Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε όλες τις Περιφέρειες.  Δεδομένου δε, ότι τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην «Επιχειρηματικότητα», η πρόκληση σήμερα είναι να διαμορφωθούν «έξυπνες» και «καινοτόμες» ιδέες και δράσεις.

Με άλλα λόγια, να συνδεθούν οι ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων, με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ήδη, από την α’ φάση αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2013, προέκυψε η γενική Στρατηγική της Περιφέρειας για την «Έξυπνη Εξειδίκευση», που οριστικοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2015. Η στρατηγική αυτή εστιάζει κυρίως στους τομείς: «αγροδιατροφή και γαστρονομία», «θαλάσσια οικονομία», θεματικός τουρισμός» και «δημιουργική/πολιτιστική οικονομία».

Η σημερινή β’ φάση στοχεύει στην περεταίρω εξειδίκευση της στρατηγικής αυτής μέσω διαβούλευσης, εστιάζοντας καταρχήν σε ορισμένα προϊόντα, που είναι κοινά για όλα τα νησιά της Περιφέρειας, όπως:

– το ελαιόλαδο (ελαιοκαλλιέργεια, ελαιόλαδο, υπο & παρα-προϊόντα, περιβαλλοντικά θέματα, προώθηση στην αγορά, συσχέτιση με τουρισμό

-ο οίνος (αμπελοκαλλιέργεια, κρασί/σταφίδα, υπο & παρα-προϊόντα, περιβαλλοντικά θέματα, προώθηση στην αγορά, οινοτουρισμός)

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει τη διαβούλευση με το τοπικό παραγωγικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό δυναμικό για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με στόχο την έναρξη υλοποίησης δράσεων στο τέλος του 2015.

Για το σκοπό αυτό οργανώνει την περίοδο από 19 έως 29 Οκτωβρίου 2015 «Θεματικά Εργαστήρια» που θα πραγματοποιηθούν σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Κέρκυρα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑ ΩΡΑ
19-Οκτ Δευτέρα ΖΑΚΥΝΘΟΣ (θέατρο Σαρακηνάδου) Θεματικό Εργαστήριο για ελιά – ελαιόλαδο απόγευμα 18.00 έως 21.00
20-Οκτ Τρίτη ΖΑΚΥΝΘΟΣ (θέατρο Σαρακηνάδου) Θεματικό Εργαστήριο για  αμπέλι-οίνο πρωί 11.00 έως 13.00
21-Οκτ Τετάρτη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Θέατρο Ο ΚΕΦΑΛΟΣ) Θεματικό Εργαστήριο  για ΑΜΠΕΛΙ-ΟΙΝΟ απόγευμα 18.00 έως 21.00
22-Οκτ Πέμπτη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Θέατρο Ο ΚΕΦΑΛΟΣ) Θεματικό Εργαστήριο  για ΕΛΙΑ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ απόγευμα 18.00 έως 21.00
23-Οκτ Παρασκ ΛΕΥΚΑΔΑ (αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε.) Θεματικό Εργαστήριο για ελιά- ελαιόλαδο  απόγευμα 18.00 έως 20.00
23-Οκτ Παρασκ ΛΕΥΚΑΔΑ (αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε.) Θεματικό Εργαστήριο για αμπέλι- οίνο  απόγευμα 18.00 έως 20.00
29-Οκτ Πέμπτη ΚΕΡΚΥΡΑ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο-οδός                 Ι. Θεοτόκη) Θεματικό Εργαστήριο για ελιά-ελαιόλαδο απόγευμα 18.00 έως 20.00
29-Οκτ Πέμπτη ΚΕΡΚΥΡΑ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο-οδός                 Ι. Θεοτόκη) Θεματικό Εργαστήριο για αμπέλι-οίνο απόγευμα 18.00 έως 20.00

Από τη συζήτηση σε κάθε θεματικό Εργαστήριο θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν υπάρχουσες ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επενδυτικές ιδέες. Το 2016 θα πραγματοποιηθούν ανάλογες συναντήσεις για άλλα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, επιχειρηματίες (υφιστάμενοι και νέοι), εκπρόσωποι παραγωγικών και λοιπών τοπικών φορέων, καθώς και τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Περιφέρειας, καλούνται να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο με το ενδιαφέρον τους, Θεματικό Εργαστήριο.

email