Στρώνουν με άμμο τη Γέφυρα Δεβοσέτου

Με άμμο θαλάσσης στρώνονται οι αρμοί στα ειδικά τουβλα που έχουν τοποθετηθεί στο οδόστρωμα κατά μήκος της γέφυρας παρά το ψιλόβροχο ..Επίσης τοποθετούνται και οι λάμπες προκειμένου μετά τον έλεγχο απο την ΔΕΗ να φωταγωγηθεί.

email