Τα Φωτοβολταϊκά και η απάτη της κιλοβατώρας

φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά

Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις των καταναλωτικών οργανώσεων, λόγω αθέτησης της συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ και των ιδιωτών που συνήψαν συμβάσεις με τη δημόσια επιχείρηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σπίτια τους.

Το τελευταίο εξάμηνο, όσοι υπέγραψαν συμβάσεις με τη ΔΕΗ, με σκοπό να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα και να πουλήσουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της επιχείρησης, βάσει συμψηφισμού, είδαν την τιμή αγοράς να μειώνεται… αιφνιδιαστικά.

Όπως καταγγέλλεται από Ενώσεις Καταναλωτών και την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι σχετικές συμβάσεις που επικυρώθηκαν μέχρι και αρχές Αυγούστου 2012 προέβλεπαν τιμή 0,47 ευρώ ανά κιλοβατώρα (Kwh).

Ωστόσο, σε αυτές δεν γινόταν καμία σαφής αναφορά ότι η τιμή αυτή δεν ισχύει εφόσον η ενεργοποίηση της σύμβασης γίνει έξι μήνες μετά την υπογραφή της, οπότε εφαρμόζεται η τρέχουσα τιμή.

Το αποτέλεσμα είναι πολλοί καταναλωτές να αντιμετωπίσουν, εντελώς αιφνιδιαστικά, μία τεράστια μείωση της τιμής της Kwh από 0,47 σε 0,25 ευρώ, καθώς με Υπουργική Απόφαση της 10ης Αυγούστου ισχύει νέα μειωμένη τιμή.

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι εκτεθειμένοι πλέον σε σοβαρές δανειακές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν θα μπορέσουν, όπως αρχικά υπολόγιζαν, να καλύψουν με βάση τα έσοδα από τη σύμβαση συμψηφισμού.

Έγγραφο

Έγγραφο

«Σκόπιμα καθυστέρησε και δεν μας ενημέρωσε η ΔΕΗ»

Πολλοί καταναλωτές, μάλιστα, καταγγέλλουν ότι σκοπίμως καθυστέρησε η ΔΕΗ την ενεργοποίηση της σύνδεσης, προκειμένου να ευνοηθεί από την ερχόμενη μεγάλη μείωση της τιμής που η διοίκηση γνώριζε. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της δημόσιας επιχείρησης είναι μεγάλη, γιατί δεν ενημέρωνε -κατά τη συναλλαγή αυτή- τους καταναλωτές για το ενδεχόμενο μεταβολής της τιμής.

Παράλληλα, ευθύνες βαραίνουν και τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές που διαμόρφωσαν και επέτρεψαν τη χρήση προτύπων σύμβασης που ουδεμία σαφή ενημέρωση παρέχουν στους καταναλωτές για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

«Θα κινηθούμε νομικά»

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να αντιληφθεί το μέγεθος της αδιαφάνειας, να εισηγηθεί την αναδιατύπωση των συμβάσεων κατά τρόπο που να λαμβάνει υπ’ όψιν την ορθή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και να πιέσει τη ΔΕΗ για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της.

Παράλληλα, η πρόεδρος, κα Καλαποθαράκου, θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών που πλήττονται από τις παράνομες πρακτικές της ΔΕΗ.

Πηγή άρθρου: zougla.gr