Τα νέα ωράρια για Μελισσάνη & Δρογκαράτη

Γάμος στη Μελισσάνη

Γάμος στη Μελισσάνη

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 24 Σεπτεμβρίου 2014 το σπήλαιο της Δρογκαράτης και το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης θα είναι ανοικτά για το κοινό καθημερινά από τις 9:00π.μ. έως τις 18:00μ.μ.

We kindly inform you that from 24th of September 2014 the Drogarati cave and the Melissani lake will be open to the public from 9:00am till 18:00pm

email