Τα ωράρια των σπηλαίων Μελισσάνης – Δρογκαράτης

Tο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης.

Τα ωράρια των σπηλαίων Μελισσάνης – Δρογκαράτης

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η/9/2013, το Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης και το Σπήλαιο Δρογκαράτης θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθημερινά από τις 08:30 το πρωί έως τις 18:30 το απόγευμα.

We inform you that the Melissani Lake- Cave and the Drogarati Cave, from 1/9/2013, will be open to the public from 08:30 am to 18:30 pm.

    Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Νικόλαος Παπαδάτος

email