Θερινό σχολείο από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

TEI Iονίων Νήσων

TEI Iονίων Νήσων

Θερινό Σχολείο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012 στη Ζάκυνθο Θερινό Σχολείο με θέμα:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη, προβολή και διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

• Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 240 € κατ’ άτομο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

• Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα πολιτισμού, συντήρησης, αρχαιολογίας, τουρισμού, περιβάλλοντος κ.ά.

• Επιχειρηματίες από τον χώρο του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της πληροφορικής με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

• Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα του πολιτισμού, των καλών τεχνών, της αρχαιολογίας και του περιβάλλοντος

• Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό

• Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να:

• Ακαδημαϊκές γνώσεις στα αντικείμενα πολιτισμού, περιβάλλοντος, πληροφορικής ή τουρισμού.

• Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων, πολιτισμού, περιβάλλοντος ή/και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους

έως τις 13 Ιουλίου 2012 (22/06/12).

1. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

• Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : στο site του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html και στο site του Τμήματος Πολιτισμικής Κληρονομιάς : http://culture.teiion.gr/gr/info.html

• Από τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος

2. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

• Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

• Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 13/07/2012.

• Μέσω e-mail στη διεύθυνση : nassbott [at] yahoo [dot] gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποστείλουν ταχυδρομικά ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη – τηλ. 26950-24941-2.

Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) και συγκεκριμένα:

http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/487–a-a-23052012.html

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam