Θερινό Σχολείο για τη Βιολογική Γεωργία στην Κεφαλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Η επιτυχημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζεται και το 2013 με μια σειρά Θερινών Σχολείων που απευθύνονται σε επιστήμονες και επαγγελματίες, σε μια ευρεία γκάμα επιστημονικών αντικειμένων.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  διοργανώνει (α) από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2013 και (β) από τις 26 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2013, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, Θερινό Σχολείο με θέμα:

Βιολογική Γεωργία

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες –ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων– να συμβάλουν στην αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και την ποιοτική επιστροφή στη γεωργία που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

 • Η συνολική διάρκεια κάθε ενός από τα δύο Θερινά Σχολεία Βιολογικής Γεωργίας θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  240 € κατ’ άτομο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 1. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 2. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τις επιστήμες επεξεργασίας τροφίμων.
 3. Εκπαιδευτικούς Β’-βάθμιας και Γ’-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα βιολογικής γεωργίας.
 4. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 5. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κ.λπ. που ασχολούνται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας βιολογικά παραγόμενων γεωργικών  προϊόντων.
 6. Ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για εκμάθηση των βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να:

 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και
 • Να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
έως τις 10 Ιουνίου 2013 για το 3ο Θερινό Σχολείο Βιολογικής Γεωργίας

έως τις 30 Ιουνίου 2013 για το 4ο Θερινό Σχολείο Βιολογικής Γεωργίας

 1. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/images/stories/pdf/prok/2_aitisi_ipopsifion_therino_sxoleio_2013.doc

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

ü  Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το 3ο Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία», με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως 10/06/2013 και με την ένδειξη «Για το 4ο Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία», με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως 30/06/2013

ü  Διαδικτυακά στο mail [email protected]

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

Πληροφορίες :

Γιώτης Χαρίλαος: τηλ. 6937090567, e-mail: [email protected]

Ειρήνη Κατσαλήρου: τηλ. 6982799360, 26710-26270, e-mail: [email protected]

Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) και συγκεκριμένα:

http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/709–2-16052013.html

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.