Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή στην Κεφαλονιά

Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική

Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική

Η επιτυχημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία των Θερινών Σχολείων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζεται και το 2014 με το 1ο Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα και  πραγματοποιείται από 01/09/2014 έως 07/09/2014 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα αγροδιατροφής, καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Μέσω του Θερινού Σχολείου επιδιώκεται οι συμμετέχοντες, ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων, να συμβάλουν στην αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Οι εισηγητές του Θερινού Σχολείου είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες, διεθνούς κύρους, από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, που με την συμμετοχή τους θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τους επιτυχόντες, τις εργασίες του θερινού σχολείου μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα και τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι (επαγγελματίες, φοιτητές κ.α.) από την ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιάς.

Πληροφορίες : Tηλ. 26710 26270, Ε-mail: ekatsal [at] teiion [dot] gr, spytro [at] gmail [dot] com

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου:

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

email