Θέση εργασίας Γεωπόνου από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες του, στους τομείς ενημέρωσης παραγωγών για την δυνατότητα μεγιστοποίησης των χρηματοδοτήσεών τους μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για την υποστήριξη Νέων ηλικιακά Αγροτών και γενικά για την Εξυπηρέτηση των Παραγωγών, πρόκειται να προβεί στη πρόσληψη Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και κατάθεση βιογραφικού σημειώματος και δικαιολογητικών, στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι, έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας   Π.  Καλαφάτης,  Πρόεδρος   Δ.Σ.

email