Τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους οφείλουν να καταθέσουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια

Όλα τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,  Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Παιδικοί Σταθμοί, υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της ΥΠ.Ε.Α. email:[email protected] , το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου κάθε έτος, τιμοκατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών τους για το επόμενο έτος σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 4/2010 της Γ. Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σας ενημερώνουμε  ότι η Α.Δ. 4/2010 καθώς και οι φόρμες υποβολής και η εγκύκλιος οδηγιών συμπλήρωσης τους είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο gge.gov.gr

Τη φόρμα υποβολής την κατεβάζετε ως εξής :

  • Μπαίνουμε στη σελίδα www.gge.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
  • Αναζητούμε τις ανακοινώσεις ΥΠ.Ε.Α.
  • Κατόπιν μπαίνουμε στις Αγορανομικές διατάξεις του 2010
  • Τέλος Αγορανομικές διατάξεις 04/2010

Παρακαλούμε για την συμμόρφωσή σας προς τις διατάξεις της ανωτέρω Α.Δ. με την υποβολή τιμοκαταλόγου των παρεχομένων υπηρεσιών  για το σχολικό έτος 2012- 2013,   διαφορετικά η μη υποβολή των στοιχείων τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα  (Ν.Δ. 136/46) όπως ισχύει τροποποιηθείς .