Τμήμα Πρόνοιας : Διανομή δωροεπιταγών – Δικαιούχοι

Δωροεπιταγή

Δωροεπιταγή

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας ανακοινώνει ότι θα διανείμει κατόπιν ενημέρωσης, σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, οι κατοικίες των οποίων έχουν χαρακτηρισθεί κίτρινες ή κόκκινες μετά τους σεισμούς, δωροεπιταγές αλυσίδας supermarket που προσφέρθηκαν στο Δήμο Κεφαλλονιάς από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Πρόκειται για 170 δωροεπιταγές των  30 ευρώ.

Δεδομένου του συγκεκριμένου αριθμού των προσφερόμενων δωροεπιταγών και σε διασταύρωση με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των πληγέντων νοικοκυριών, δημιουργήθηκε κατά μέγεθος ανήλικων τέκνων λίστα οικογενειών. Ξεκινώντας από τις οικογένειες με τα περισσότερα τέκνα, η κατανομή ανά μίας, των δωροεπιταγών επαρκούν για την κάλυψη όλων των νοικοκυριών που έχουν από δύο ανήλικα τέκνα και άνω καθώς και όλων των οικογενειών ανεξαρτήτου αριθμού τέκνων με μέλη ΑΜΕΑ και των μονογονεϊκών οικογένειων. Η διανομή τους αποτελεί δέσμευση του Δήμου έναντι της ΠΕΔ Αττικής.

Η διανομή γίνεται από την Υπηρεσία Πρόνοιας κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης κάθε δικαιούχου και σχετική υπογραφή παραλαβής.

email