Το Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Κεφ/νίας

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ενημερώνει ότι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ Αργοστολίου και Παλικής κάθε Σάββατο από τις 8.30 έως 13.30.

Το πρόγραμμα ημερών και ωρών εξυπηρέτησης κοινού για όλα τα Κ.Ε.Π. του Δήμου είναι το ακόλουθο:

Δημ. Ενότητα Ημέρες Λειτ. Ώρες Λειτ. Δ/νση Τηλεφ.

Κ.Ε.Π. Αργοστολίου

Δευτ.-Παρασκ.

08:00 -20:00

21ης Μαΐου

2671361000

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30-13:30

Κ.Ε.Π.

 Παλικής

Δευτ.- Παρσκ. 08:00 -20:00 Δημοτ. Θέατρο

2671361820

ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30-13:30

Κ.Ε.Π. Λειβαθούς

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Κεραμειές

2671361800

Κ.Ε.Π. Ελειού-Πρόννων

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Πόρος

2671361630

Κ.Ε.Π. Σάμης

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Ιων. Μεταξά 27

2674360521

Κ.Ε.Π.  Πυλάρου

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Αγ. Ευφημία

2674360620

Κ.Ε.Π.  Ερίσου

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Βασιλικάδες

2674360302

Κ.Ε.Π.  Ομαλών

Δευτ- Παρασκ. 07:30 – 15:30 Γραφ. Δημ.  Κοινότητας

2671086078

Πληροφορίες: Νικ. Φραντζής ,Πρ/νος Δ/νσης, Τηλ: 2671361031

 Η Αντιδήμαρχος

Αθηνά Αυγουστάτου

email