Βήμα-βήμα η διαδικασία για την πρόσληψη 50.000 ανέργων

Ανεργία

Ανεργία

Eντός των ημερών υπογράφεται η απόφαση που θα ανοίξει τον δρόμο για την πρόσληψη 50.000 ανέργων.

Η απασχόληση μπορεί να φτάσει ακόμη και στους επτά μήνες ενώ η αμοιβή θα ανέρχεται στα 492 ευρώ τον μήνα μόνο για όσους έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Σε χθεσινό του δημοσίευμα, ο Ελεύθερος Τύπος δημοσιεύει πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της απόφασης.

Δείτε τα κυριότερα σημεία:

Οι 50.000 θέσεις εργασίας θα ανοίγουν σταδιακά ανάλογα με τον φορέα που θα κάνει τις προσλήψεις

Η διάρκεια απασχόλησης μπορεί να φτάσει ακόμη και στους επτά μήνες εφόσον υπάρχουν ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις. Είναι το καινούργιο στοιχείο της απόφασης καθώς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η απασχόληση θα είναι πεντάμηνη για όλους.

Η αμοιβή μπορεί να φτάσει στα 490 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών και στα 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μοριοδοτηθούν οι άνεργοι είναι:

  • Η διάρκεια της ανεργίας
  • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) έτους 2012
  • Η ηλικία
  • Η οικογενειακή κατάσταση
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται)

Οι άνεργοι θα μπορούν να απασχοληθούν για την παροχή υπηρεσιών όπως:

η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών και η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

στην υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως η αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών υποδομών καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

Σε ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κλπ

Σε δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Η διαδικασία επιλογής των ανέργων θα γίνει μέσω του ΟΑΕΔ. Η υπηρεσία ή ο φορέας που ζητάει προσωπικό, θα υποβάλλει αναλυτικά τις θέσεις και τις ειδικότητες στον οργανισμό. Θα δημοσιεύεται η σχετική πρόσκληση και ο άνεργος θα υποβάλλει αίτηση για έναν έως τρεις φορείς. Ο ΟΑΕΔ θα αναλαμβάνει την πληρωμή τόσο των ανέργων όσο και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους ανέργους μετά την επιλογή τους.

Στη διαδικασία μπορούν να πάρουν μέρος:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ καθώς και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι ηλικίας 16 έως 29 ετών

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 12 μηνών στον ΟΑΕΔ.

Βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας

Στα νοικοκυριά που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο ένας από τους δύο.

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr