Ξεκινά την 1 Νοέμβρη η απογραφή κατόχων αιγοπροβάτων

Πρόβατα

Πρόβατα

Από 1 Νοεμβρίου 2013 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους (νέο και παλαιό), τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013 στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας, Σουηδίας 11 στο Αργοστόλι.

Σε περίπτωση που τα Μητρώα προσκομιστούν μετά τις 15 Δεκεμβρίου αυτό θα καταγράφεται στο μητρώο και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων με αποτέλεσμα κυρώσεις από την υπηρεσία μας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από τον έλεγχο διασταύρωσης.

Ακόμα τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με μεγάλη προσοχή, ειδικά το Μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) και το Μέρος Ε’ (καταγραφή -μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης). Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2671022689 και 2671022793 (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παπαϊωάννου Χαράλαμπος) ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, ούτε και στην φετινή διαδικασία.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email