Ξεκινάει η λειτουργία της Σχολής Γονέων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Σχολές Γονέων

Σχολές Γονέων

Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν τμήματα επιμόρφωσης και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων εντός του Δήμου  Αργοστολιού και σε άλλες περιοχές του Νομού, που έχουν εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον, όπως Ληξούρι, Σάμη, Ομαλά, Πόρος- Σκάλα κ.α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση θα συμπεριληφθούν στις ομάδες που θα λειτουργήσουν αφού πρώτα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για τις ημέρες, τα σημεία και τις ώρες των συναντήσεων.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Το πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Στα  πλαίσια αυτά θα υλοποιηθούν προγράμματα 25ωρης διάρκειας και 50ωρης διάρκειας στις ενότητες :

«Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών»

«Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών»

 «Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών»

«Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών»

 «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών»

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π ψ(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για  πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Κατάκαλου Έλενα

(τηλ 6978406258 και email sxoligoneonkefaloniasithakis [at] yahoo [dot] gr.)

Και στο facebook/Σχολή Γονέων Νομού Κεφαλληνίας Ιθάκης

Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στα ΚΕΠ, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κεφαλλονίας , Κτίριο Ξενία (ισόγειο), κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9.30-12.30 καθώς και στο Δημαρχείο (επί της πλατείας Βαλλιάνου) στο 1ο όροφο Γραφείο Προέδρου Δ.Σ καθημερινά 9-13.00. Τις αιτήσεις μπορείτε να τις αποστέλλετε και ηλεκτρονικά στο email.

email