Ξεκίνησε νέα Επιδότηση για Αμπελουργούς

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό αμπελουργό ότι, σύμφωνα µε το Εθνικό «Πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2014-2018» ξεκίνησε η νέα περίοδος εφαρµογής του επιδοτούμενου Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αµπελιών.

Ως ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται το ένα στρέμµα.

Η εγκατάσταση της νέας αµπελοφυτείας πραγµατοποιείται είτε στην ίδια θέση µε αυτή που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκµετάλλευσης και σε έκταση ισοδύναµη µε αυτή που εκριζώθηκε, σύµφωνα µε τα σύγχρονα συστήµατα αµπελοκαλλιέργειας µε υποστύλωση ή µη, µε ελάχιστο αριθµό αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου 250 ανά στρέµµα.

Η αναδιάρθρωση και µετατροπή πραγµατοποιείται µε τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύµφωνα µε την αριθ. 814/16068/05-02-2014 (Β’225) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ ο αμπελουργός οφείλει να διατηρήσει την νέα φυτεία για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 ετών, υπολογιζόμενη από το οικονοµικό έτος πληρωµής της στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι Θιακο – Κεφαλλονίτες αμπελουργοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στην τοπική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης