Ζωοτροφές από Θιακό-Κεφαλλονίτικα χωράφια

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός προωθεί την καλλιέργεια των χειμερινών ψυχανθών και σιτηρών και την αξιοποίησή τους ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές από ντόπια χωράφια με σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Στην προσπάθειά του να στηρίξει έμπρακτα τον επαγγελματία αλλά και ερασιτέχνη Κεφαλλονίτη και Θιακό αγροκτηνοτρόφο, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ξεκίνησε και παραλαμβάνει δηλώσεις για έγκαιρη προμήθεια φθινοπωρινών σιτηρών (μαλακό και σκληρό σίτο, τριτικάλε, κριθάρι και βρώμη) και ψυχανθών (κτηνοτροφικό μπιζέλι, ρεβίθι, βίκο) καθώς και βρώσιμα ψυχανθή όπως φακή και ρεβίθι με ευκολίες τρόπου πληρωμής.

Να σημειωθεί ότι, στα νησιά μας οι φθινοπωρινές σπορές ψυχανθών και σιτηρών κερδίζουν έδαφος και έχουν ευοίωνες προοπτικές τόσο καρποδοτικά όσο και χορτοδοτικά, δεδομένης της θρεπτικής αξίας τους ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο όσο και ως προς το προφίλ των αμινοξέων τους.

    Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό  Κεφαλληνίας & Ιθάκης