«1ο και 2ο 12/θέσια Λύκεια Αργοστολίου» – Προέγκριση δημοπράτησης

Σπύρος-Σπύρου

Σπύρος Σπύρου

Την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «1ο και 2ο 12/θέσια Λύκεια Αργοστολίου» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.261.000 ευρώ και η προϋπόθεση που τίθεται για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια τευχών δημοπράτησης είναι ότι:

Η δαπάνη για την εικαστική μελέτη και την υλοποίηση αυτής, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες αποτιμώμενες με απολογιστικό σύστημα στον προϋπολογισμό της μελέτης, για να καταστεί επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση, θα πρέπει, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να έχει τεκμηριωθεί το φυσικό αντικείμενο που θα μελετηθεί και υλοποιηθεί με τη συγκεκριμένη δαπάνη.