Ανακοίνωση από τον εμπορικό σύλλογο Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ

Σταύρος Σπαθής

Σταύρος Σπαθής

Ο εμπορικός σύλλογος Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ,

ενημερώνει τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς που διαθέτουν στην επιχείρησή τους:

  • Ανυψωτικά μηχανήματα ( περονοφόρα, Κλαρκ, κ.α.)
  • Δεξαμενές αερίου

Ότι,

  1. a) όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, η νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β, 25.08.2003 και απόφαση 27397/122/19.08.2013) είναι πολύ αυστηρή:

IIΙ) Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου. Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση : Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) 

  1. b) Αναφορικά επίσης με τις δεξαμενές αερίου η νομοθεσία (ΦΕΚ 477/Β1993 και Υ.Α.Δ3/14858/93) είναι ομοίως αυστηρή.

Ο έλεγχος για την τήρηση της ως άνω νομοθεσίας γίνεται από την επιθεώρηση εργασίας ( όπως και για τους τεχνικούς ασφαλείας).  Από το 2015 η Κεφαλονιά εμπίπτει στο πεδίο ελέγχων του ΚΕΠΕΚ Ηλείας, το νο1 ΚΕΠΕΚ σε ελέγχους στην Ελλάδα!!

Η ΚΡΑΝΗ,  και σε συμφωνία με διαπιστευμένη εταιρεία πιστοποιήσεων δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του νησιού που διαθέτουν ανυψωτικά μηχανήματα ή και δεξαμενές αερίων να λάβουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε πολύ χαμηλές τιμές!!!

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο Πρέντζα στο 6978.554144 ή στο γραφείο μας Βύρωνος 7 1ος όροφος στη γραμματεία.

Ο πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

email