Ανακοίνωση εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας & Ιθάκης

Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι

Αγωνιζόιιαστε για την αξιαπρέπειά μας και για μια δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση, η οποία θα συμβάλλει στην σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών μας και δε θα αποτελεί πρόσχημα για νέες απολύσεις.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους μας να συμμετάσχουν έμπρακτα στις κινητοποιήσεις (αποχή-απεργία) που πρόκειται να γίνουν αφού θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και ζητάμε:

Ναι στην αξιολόγηση μας

  • Όχι στο Νόιιο 4250/2014.
  • Όγι στην εφαρμογή της ποσόστωσης που επιβάλλει.

Να μη δεχτούμε σαν εργαζόμενοι να συμπράξουμε στην υλοποίηση ενός αντισυνταγιιατικού Νόιιου που οδηγεί σε απολύσεις και να εξαντλήσουμε κάθε απεργιακό μέσο που έχουμε στη διάθεση μας.

Οι εργαζόμενοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης

email