ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί Δηλώσεων Πόθεν Έσχες

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ανακοινώνεται ότι για τους  Υπόχρεους υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Δήμου Κεφαλλονιάς και των νομικών του προσώπων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου το σχετικό έντυπο σε μορφή .doc. (www.kefallonia.gov.gr -> Συνδέσεις -> Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης)

Το Έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο ως εκτυπωμένο στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Αργοστολίου α’ όροφος, προϊσταμένη κα Μαρία Πετράτου, τηλ. 26713 60158.

Η συμπλήρωση και η υποβολή της Δήλωσης αποτελεί προσωπική ευθύνη κάθε υπόχρεου όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η Δήλωση αποστέλλεται από τον κάθε υπόχρεο είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ’ ΜΟΝΑΔΑ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11853, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 946, 945

Κατόπιν κάθε υπόχρεος οφείλει να αποστείλει  την Δήλωσή τους σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dimoskefallonias [at] gmail [dot] com προκειμένου να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου.

email