Ανακοινώσεις από την Π.Ε Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι με την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί «Απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Νομοθεσίας, όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών (Υδραυλικοί, Μηχανολόγοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χειριστές μηχανημάτων έργου, πρακτικοί μηχανικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές, θερμαστές, αδειούχοι σύμφωνα με το Π.Δ. 362/2001 κ.λ.π.) ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, οφείλουν μέχρι 22 Οκτωβρίου 2014 να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες με την διαδικασία της ‘αντιστοίχισης’, είτε η άδεια απαιτεί θεώρηση είτε όχι.

Επίσης οφείλουν να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες με την διαδικασία της ‘αντιστοίχισης’ και οι ψυκτικοί με καταληκτική ημερομηνία την 9/1/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, Διοικητήριο. Πλ. Βαλλιάνου (ισόγειο) και στο τηλ. 2671360555 (Γιαννακοπούλου Μαρία, τμήμα Επαγγέλματος).

 Επίσης

Λόγω αναγκαίων εργασιών, που πρέπει να γίνουν στην υπηρεσία μας και αφορούν αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού φακέλων από όλα τα τμήματα, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακή Ενότητας Κεφαλληνίας θα είναι κλειστή για το κοινό στις, 7-10-2014 (ημέρα Τρίτη).

Η υπηρεσία θα δεχτεί το κοινό κανονικά από Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

email