Ανακοινώσεις από την Π.Ε Κεφ/νίας – Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ενημερώνει τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμη άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4056/2012) την 12η Μαρτίου 2015 λήγει η τριετής προθεσμία αναστολής κυρώσεων για τις μη αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Μετά την 12η Μαρτίου 2015 οι κάτοχοι μη αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα Διοικητικών Κυρώσεων, Οικονομικών Κυρώσεων, καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, ένταξης σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.α.

Επισημαίνουμε ότι έως την 6η Φεβρουαρίου 2015 (Ν.4178/2013) υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παράβολου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι να ανταποκριθούν άμεσα.

Πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο κτήριο της Περιφέρειας (Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι) και στα τηλέφωνα 2671360575 και 2671360569.

“ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΤΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ”

Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής κωδικός CPV: 72500000-0, 42418500-4) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας (NUTS GR223), προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 29.12.2014 και ώρα 11:00π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr  στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία είναι εφικτή μόνο με την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού, είναι απαραίτητη για την λειτουργία του ΚΤΕΟ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, ηλ. ταχυδρ. tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28 100, Κεφαλονιά.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

email