Αναβολή Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης PE & PVC” »

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς κ. Ανουσάκης Νικόλαος, έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθ. πρωτ. 2358/17-06-2015 Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, κατά την οποία ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού του θέματος την 24η Ιουνίου 2015 και
  2. Την από 22 Ιουνίου 2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς, σύμφωνα με την οποία η 24η Ιουνίου 2015 κηρύσσεται ημέρα αργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π. του, λόγω πένθους για το Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την αναβολή διενέργειας του προγραμματισμένου διαγωνισμού της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2015, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης PE & PVC», λόγω πένθους για το Μητροπολίτη Κεφαλληνίας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς

Ανουσάκης Νικόλαος

email