Απάντηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε επιστολή του συλλόγου Δημ.& Γυμν. Σάμης

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Σχετικά με τη δημοσίευση της επιστολής των συλλόγων Δημοτικού & Γυμνασίου Σάμης που αφορά την υπάρχουσα υποδομή των σχολικών κτιρίων και συμπληρωματικά για τα όνειρα και τις επιδιώξεις τους έχουμε

να επισημάνουμε τα εξής : Το όραμά τους για την εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση Φωτοβολταικών που στοχεύουμε από κοινού να πραγματοποιηθεί , έχει σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και ερευνά την δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα τονίζοντας ότι παράλληλα εντείνουμε τις δράσεις και έχουμε υποβάλλει προτάσεις σε άλλα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια .

Τους ενημερώνουμε ότι με τα έσοδα του νέου Δήμου είναι ενοποιημένα και η Νομοθεσία δεν προβλέπει μερικώς ή ολικώς να αποδίδονται στην περιοχή που τα παράγει.

Για την παραχώρηση του κτιρίου των Προσκόπων για να λειτουργήσει ως χώρος Νεότητας αποστέλλουμε το αίτημα σας στην τοπική Κοινότητα που είναι αρμόδια για να γνωματεύσει .

Όσον αφορά το κατηργημένο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΝΑΠ Σάμης οι σκοποί του έχουν μεταφερθεί και ασκούνται από την ΚΕΔΗΚΕ , η δε περιουσία του , έχει μεταφερθεί στο Δήμο σύμφωνα με το Ν3852/10.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι αρμόδιος Α/Δήμαρχος έχει προγραμματίσει επιτόπια επίσκεψη στη Δ. Ε Σάμης προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη για την υπάρχουσα σχολική υποδομή δεδομένου ότι έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την ΠΙΝ για τις επισκευές των σχολικών μονάδων του Δήμου μας .

Ευχαριστούμε τους γονείς που με την ευαισθησία τους και τις καλοπροαίρετες επισημάνσεις τους μας βοηθούν στην επίτευξη του κοινού σκοπού που υπηρετούμε .

Καταληκτικά θέλαμε να επισημάνουμε ότι η δημοσιοποίηση των προβλημάτων δεν συνεπάγεται αυτόματα και επίλυσή τους .

Η αγαστή συνεργασία και ο μόχθος θα φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα και αυτή την πορεία η Δημοτική Αρχή προτίθεται να ακολουθήσει.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ