Απόφαση Γ.Σ των ιατρών του Μαντζαβινάτειου – Επιστολή στον Υπουργό Υγείας

Συνταγογράφηση

Ιατρός

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Κουρουμπλή

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Ξανθό

Κοινοποίηση: Βουλευτή Κεφαλληνίας

Διοικητή Γ.Ν.Ν. Κεφαλληνίας

Αν. Διοικητή Γ.Ν.- Κ.Υ. Ληξουρίου

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας

Εισαγγελέα πρωτοδικών Κεφαλληνίας

Κύριε υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ληξουρίου έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού της Παθολογικής κλινικής.

Από τον Ιανουάριο του 2014 η συγκεκριμένη κλινική έχει μείνει χωρίς ειδικευόμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τέσσερις θέσεις ειδικευόμενων Παθολογίας με διάρκεια εκπαίδευσης ένα έτος. Μέχρι το τέλος του περασμένου χρόνου στο πρόγραμμα των εφημεριών της κλινικής συμμετείχαν και αποσπασμένοι αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι δεν ανήκαν στη μόνιμη δύναμή της. Από τις αρχές του 2015 μόνο ένας αγροτικός ιατρός διατέθηκε για τις εφημερίες του «Μαντζαβινατείου» με αποτέλεσμα οι τρεις ειδικευμένοι Παθολόγοι (δύο Διευθυντές και ένας Επιμελητής Α’) να εκτελούν, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο εφημερίες μέρα παρά μέρα υπερβαίνοντας κάθε όριο βιολογικών αντοχών και εργατικής νομοθεσίας. Ειδικά δε τις τελευταίες έξι εβδομάδες λόγω σοβαρότατου οικογενειακού προβλήματος του συγκεκριμένου αγροτικού Ιατρού, έχουμε το φαινόμενο γιατρών που συμπληρώνουν 240 ώρες εργασίας το μήνα.

Από την άλλη πλευρά το μικροβιολογικό εργαστήριο εξαιτίας αυθαίρετων περικοπών στις εφημερίες της μοναδικής ιατρού, αλλά και σοβαρότατων ελλείψεων σε προσωπικό αδυνατεί να ανταπεξέλθει τόσο στον καθημερινό φόρτο όσο και στην κάλυψη των αναγκών της εφημερίας. Ανάλογα προβλήματα διαπιστώνονται και στο Ακτινολογικό τμήμα

Τα αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι προφανή:

  • Δραματική κόπωση των ιατρών της Παθολογικής κλινικής οι οποίοι λειτουργούν πέραν των βιολογικών τους αντοχών
  • Πλήρης απορρύθμιση της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων
  • Δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των 8000 κατοίκων της σεισμόπληκτης Παλικής ακόμα και στο επίπεδο της απλής συνταγογραφίας
  • Υποβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται στους νοσηλευόμενους ασθενείς σε βαθμό που εγκυμονεί κινδύνους

Όλο το ιατρικό προσωπικό του «Μαντζαβινατείου» έχει μάθει στα δύσκολα. Όλοι μας έχουμε προσφέρει υπηρεσίες χωρίς ανταμοιβή καλύπτοντας κενά του συστήματος ή έχοντας υποστεί περικοπές στις αμοιβές μας, όπως άλλωστε όλοι οι συνάδελφοί μας στο ΕΣΥ. Όλοι μας έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε όρθιο ένα μικρό για τα οικονομικά δεδομένα, πολύ μεγάλο όμως για τον κάτοικο του πολύπαθου Ληξουριού νοσοκομείο

Παρόλα αυτά όμως η σημερινή κατάσταση μας αναγκάζει να δηλώσουμε ότι :

  • αδυνατούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας δουλεύοντας με αυτούς τους ρυθμούς
  • αδυνατούμε να εγγυηθούμε την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου καλύπτοντας τόσο τα τακτικά όσο και τα επείγοντα περιστατικά
  • αρνούμαστε να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών μας και την δική μας επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια

Για τους λόγους αυτούς και μέχρι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της Παθολογικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό απαιτούμε την πλήρη απόσπαση σε αυτήν, δύο τουλάχιστον αγροτικών ιατρών.

Μέχρι τότε αναστέλλουμε τη λειτουργία των τακτικών ιατρείων της Παθολογικής κλινικής ξεκινώντας από την 1/4/2015 και περιοριζόμαστε στην παρακολούθηση νοσηλευόμενων ασθενών και την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών

Ληξούρι 26/3/2015

Οι ιατροί του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ληξουρίου: Αλεξανδροπούλου Παρθενόπη, Παθολόγος Διευθυντής Χριστοδουλάκης Γεώργιος, Παθολόγος Επιμελητής Α’ Αναγνωστόπουλος Βασίλειος, Ακτινοδιαγνώστης, Σ. Διευθυντής Αναλυτή Ρεγγίνα, Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Α’ Ξανθοπούλου Αθηνά, Μικροβιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Διονυσάτος Ευστάθιος, Παιδίατρος, Επιμελητής Α’ Αγγέλου Επιστήμη, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β’ Ζαπάντης Αναστάσιος, Χειρουργός Παπαδάτος Αναστάσιος, Ορθοπεδικός

Κουρής Γεώργιος, Παθολόγος, Σ. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής