Διακήρυξη Έργου Οδοποιίας, ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ προϋπολογισμού 450.000,00 €

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Ανοιχτό  Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ”», με προϋπολογισμό 450.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κεφαλληνίας, Πλατεία Βαλλιάνου – Διοικητήριο – 2ος όροφος, 28100 Αργοστόλι μέχρι τις 25-2-2016 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556, FAX επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδια υπάλληλος Διονυσία Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 7.317,07 ευρώ

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  ΣΑΕΠ 522 «Συντηρήση οδικου δικτυου αρμοδιότητας Περιφερειασ ιονιων νησων» με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email