Διανομή Καρτών Σίτισης από Κ.Ε.Π.

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Οι δικαιούχοι Καρτών Σίτισης του Ν. 577/Β/9-4-2015 (Για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης) καλούνται να παραλάβουν τις Κάρτες Σίτισης από το γραφείο Κ.Ε.Π. που έχουν δηλώσει, προσκομίζοντας :

– Δελτίο Ταυτότητας,

– Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

– Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ο Αρμόδιος Α/Δήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

email