Διευκρινήσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη για το λιμάνι του Πισαετού

Λιμάνι Πισαετού

Λιμάνι Πισαετού

Σε απάντηση της πρόσφατης ανακοίνωσης σας, για το έργο του Πισαετού Ιθάκης, οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι υπάρχει ζήλος, εντεινόμενοι χειρισμοί και ανάλογη διάθεση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να υλοποιηθεί το προαναφερόμενο έργο όσο το δυνατό σύντομα και αποτελεσματικά.

Το ενδιαφέρον μας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που ξεκινά από τον σχεδιασμό του και την μελέτη του  είναι πάντοτε έντονο και αποδεικνύεται καθημερινά.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε την σωστή τήρηση των διαδικασιών του έργου διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον.

Οι αξιότιμοι σύμβουλοι του Δήμου Ιθάκης δικαιολογημένα  ανησυχούν για τα τεκμαιρόμενα στο Δήμο τους, τους κατανοούμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι στη διάθεση όλων των πολιτών της και ιδιαίτερα των πολιτών των μικρών νησιών και της Ιθάκης. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email