Διευκρινήσεις ως αναφορά το ΚΕ.Π.Α

Ευάγγελος Κεκάτος

Ευάγγελος Κεκάτος

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, ως επίσημος Φορέας της κρατικής αρμοδιότητας παροχής επιδομάτων Πρόνοιας στους Δήμοτες μας με αναπηρία και με αφορμή δημοσιεύματα-υπονοούμενα ηλεκτρονικού μέσου περί αναλγησίας της αρμόδιας Υπηρεσίας, διευκρινίζει τα εξής:
Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Η αρμοδιότητα του Αυτοτελούς τμήματος Πρόνοιας έγκειται στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων μετά από σχετική έγκριση και τον απαιτούμενο έλεγχο με προαπαιτούμενο την κατάθεση πέραν των άλλων δικαιολογητικών την γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με το ποσοστό αναπηρίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η Υπηρεσία Πρόνοιας μέσω εγγράφων και προφορικών διαμαρτυριών έχει τονίσει από το 2011 τα προβλήματα των συμπολιτών μας με αναπηρία μιας και καθημερινά γίνεται αποδέκτης αυτών.

Τονίστηκε αρχικά η έλλειψη Γραμματείας ΚΕΠΑ προς τους αρμόδιους Φορείς στο νησί και η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, που έπρεπε να μεταβούν για τις αιτήσεις τους στην Πάτρα πάνω από δυο φορές.

Παράλληλα, τονίστηκε επανηλειμένα και συνεχίζεται να τονίζεται προς τις αρμόδιες Αρχές η ανάγκη να συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή στο Νησί μας και να εξυπηρετεί τόσο τους Δημότες της Κεφαλλονιας όσο και της Ιθάκης.

Όπως είναι σε όλους γνωστό, οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν χαράζουν πολιτικές ούτε αποφασίζουν σε κεντρικό επίπεδο και ούτε βέβαια γίνονται βορά σε δημοσιεύματα τα οποία αν μη τι άλλο είναι το λιγότερο περιφρονητικά για Θεσμούς, που ακόμη προσφέρουν με τις όποιες δυσκολίες.

Τέλος εκφράζοντας, επί τη ευκαιρία την ευγνωμοσύνη μου προς τον Προϊστάμενο Πρόνοιας κ.Δημήτρη Δημουλιό και σε όλους τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη Υπηρεσία για το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υπενθυμίζουμε την κοινωνική αποστολή της Πρόνοιας, γεγονός που επηρεάζεται αρνητικά από την ηθελημένη ή μη παραπληροφόρηση.

Ευάγγελος Κεκάτος

Α/Δήμαρχος Πρόνοιας

email