«Δικαιολογητικά μέτρου επιλέξιμων επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς».

ΕΤΕΑΝ

ΕΤΕΑΝ

ΠΡΟΣ:

– ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΤΕΑΝ Α.Ε

( Κο Γεροντούκο Γεώργιο)

Κοιν: Δ/ΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

(Κο Γασπαρινάτο Αναστάσιο)

Δ/ΝΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

(Κο Ταμπακόπουλο Θεόδωρο)

Κύριε Πρόεδρε,  

Όπως γνωρίζετε το Μέτρο Επιλέξιμων επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς βρίσκετε στη φάση της εκταμίευσης. Για να επιτευχθεί η εκταμίευση των εγκριθέντων ποσών ζητείται από τις επιχειρήσεις προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών αρκετοί επαγγελματίες δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ΠΟΛ. 1274 (ΦΕΚ 3398Β’ /32.12.2013) άρθρο 1, παρ. Β, εξαιρεί από την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας τις επιχειρήσεις για τις οποίες χορηγούνται χρηματοδοτήσεις για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα προκειμένου να ενημερωθούν οι τράπεζες για τη μη αναγκαιότητα της προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας από τους δικαιούχους.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email