Δημοτικό Συμβούλιο με προσκλήσεις σε Αντιπεριφερειάρχη & Βουλευτή

Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό συμβούλιο

Αξιότιμε κ.Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων ,

ενόψει της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου Δ.Ε Παλικής (κτίριο Τ.Ε.Ι.) στις 8 Απριλίου 2015 ημέρα           Μ. Τετάρτη και ώρα 16.00 με θέμα «Η  Παλική μετά τους σεισμούς»  (πρόσκληση η οποία σας έχει ήδη  κοινοποιηθεί )  και λόγω της  σοβαρότητας του θέματος και δεδομένου ότι πολλά θέματα  άπτονται των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης ,κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία σας στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε.

Αξιότιμη κ. Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης,

ενόψει της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου Δ.Ε Παλικής (κτίριο Τ.Ε.Ι.) στις 8 Απριλίου 2015 ημέρα           Μ. Τετάρτη και ώρα 16.00 με θέμα «Η  Παλική μετά τους σεισμούς»  (πρόσκληση η οποία σας έχει ήδη  κοινοποιηθεί )  και λόγω της  σοβαρότητας του θέματος και δεδομένου ότι πολλά θέματα  άπτονται των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης ,κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία σας στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

email