Ε.Α.Σ. : Ξεκίνησαν οι Ενστάσεις για Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2015

ΕΑΣΚΙ

ΕΑΣΚΙ

Ο  Ε.Α.Σ. έχοντας παραλάβει  το υπ’ αριθμ. 2563/8.1.16 έγγραφο του Τμ. Βελτίωσης Γεωργικού Περιβάλλοντος του Οργανισμού  Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &ι Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) με τις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων ντόπιων Παραγωγών, με ή χωρίς αποκλίσεις – κυρώσεις, της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2015 τις προώθησε σε όλες στις Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Παραγωγοί, δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015 (Μέτρα 211 και 212), μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Ενοτήτων και αν επιθυμούν μπορούν, είτε έχουν απορριφθεί ή δεν εισέπραξαν το σωστό ποσό της προκαταβολής, να υποβάλουν ένσταση στα γραφεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι, το αργότερο έως την Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2016, ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από το Υπ.Α.Α.Τ. να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, το Κ.Ε.Α. του Ε.Α.Σ. ως Πιστοποιημένος Φορέας Β για την υποβολή Αιτήσεων Επιδοτήσεων σε επίπεδο Νομού, διαθέτει πλήρες αρχείο για την εξυπηρέτηση όλων των Κεφαλλήνων και Θιακών Παραγωγών δικαιούχων των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνεται και η Εξισωτική Αποζημίωση.

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά  στα γραφεία του Κ.Ε.Α. στο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και  Ιθάκης

email