Εγκρίσεις έργων από την Περιφέρεια – 300000 ευρώ στον Δήμο Κεφαλονιάς

Σπύρος-Σπύρου

Σπύρος Σπύρου

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την εντολή δημοπράτησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Κεφαλονιάς με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας προϋπολογισμού, 300.000.ευρώ.

Ενέταξε την πράξη «Προμήθεια Πυροσβεστικών Οχημάτων Αντιμετώπισης Αστικών Πυρκαγιών» για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το έργο περιλαμβάνει 6 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα ειδικά εξοπλισμένα κα ευέλικτα, η δαπάνη ανέρχεται σε 780.000.ευρώ.

Ένταξη της πράξης «Δημιουργία Ενημερωτικού Διαδικτυακού Ιστοτόπου» για το Δήμο Κερκυραίων, ποσό 15.000 ευρώ.

Ενέκρινε την προμήθεια εξοπλισμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου κόστους 1.568.250 ευρώ.

Τέλος παρείχε σύμφωνη γνώμη για την ανάθεση του έργου «Κτίσματα , Πολιτισμός και Περιβάλλον» σε εικονικό κόσμο προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προϋπολογισμού 491.200 ευρώ.