Εγκρίσεις έργων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ( Δύο στην Κεφαλονιά )

Έργα οδοποιίας

Έργα οδοποιίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά τη συνεδρίασή της στις 23-06-2014, ενέκρινε τα αποτελέσματα των δημοπρασιών των εξής έργων της Π.Ε. Ζακύνθου :

α. Συντήρησης οδικού δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου, προϋπολογισμού δαπάνης  385.373 €.

β. Ανάπλασης κόμβου Καλαμακίου της Π.Ε. Ζακύνθου, προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €.

Επίσης ενέκρινε τους όρους δακήρυξης και διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισμών προς ανάθεση των εξής έργων :

α. «Ασφαλτόστρωσης επαρχιακού δρόμου προς Αγ. Γεράσιμο» της Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €.

β.  «Έργων ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου» της Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 €.

γ. «Βελτίωσης – συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης», προϋπολογισμού δαπάνης 153.148 €

δ. «Τεχνικών έργων συντήρησης και οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €.

ε.  Αντιμετώπισης καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές» της Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €.

στ. «Συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου» της Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €.

Με τα προαναφερόμενα έργα βελτιώνεται η οδική ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

email