Ενημέρωση από την Π.Ε Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας του Φορέα μας να τακτοποιήσει, σε καθεστώς νομιμότητας και διαφάνειας, τις εκκρεμότητες, τις δυσχέρειες και όλα όσα αφορούν σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προγενέστερη διοικητική δομή της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήριος Κουρής και η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εκκαθαρίστρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Γρουζή Τζόγια, συναντήθηκαν την Τετάρτη 18-09-2013 με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη όπου του ανέλυσαν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκκαθάριση της προαναφερόμενης Εταιρείας, ως αφορά την συνολική διαδικασία εκκαθάρισης αλλά και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι σαφώς δεν επέχουν ευθυνών από 01-01-2011 και εντεύθεν.

Η συζήτηση έλαβε χώρα, σε θετικό και γόνιμο κλίμα και τόσο ο Υπουργός όσο και οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, στελέχη του Υπουργείου, διαβεβαίωσαν τους κ. Αντιπεριφερειάρχες ότι εξετάζουν ήδη τα στοιχεία και δεδομένα για τακτοποίηση όλων των θεμάτων των Αναπτυξιακών Εταιρειών για την εξεύρεση λύσεων, τόσο ως προς την εκκαθάριση των απαιτήσεων του δημοσίου, του ΙΚΑ, του προσωπικού και των απαιτήσεων προς τρίτους, όσο και για την περαίωση των διοικητικών διαδικασιών τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου και της Κυβέρνησης προκειμένου να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «του Καλλικράτη» ως αφορά την συνολική διαδικασία εκκαθάρισης των Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Ανάθεση Μαθητικών Δρομολογίων

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Αργοστόλι, Διοικητήριο) θα ανατεθούν τα νέα μαθητικά δρομολόγια, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες της υπ’ αριθ. Οίκ.52431/15636/20.9.2013 Ανακοίνωσης με θέμα: «Ανακοίνωση για ανάθεση μαθητικών δρομολογίων κατόπιν διαπραγμάτευσης» η σχετική ανακοίνωση διατίθεται στην Δικτυακή Πύλη της Υπηρεσίας στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Ενημέρωση → Προκηρύξεις: http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=19

 

email