Ενημέρωση για την αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Παλλικής

Καταστροφές - Σεισμός

Καταστροφές – Σεισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας οφείλει να ενημερώσει τους κατοίκους των νησιών μας σχετικά με την αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Παλλικής ότι, στα πλαίσια της από 05-05-2014 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του αρμοδίου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού  24.500.000 ,00 €.,  προβλέπεται και η κατασκευή του έργου:

Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων Π/Υ 9.000.000,00€. Το έργο αυτό αφορά αποκαταστάσεις βλαβών του οδικού δικτύου κυρίως στον οδικό άξονα Αργοστολίου -Ληξουρίου και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Παλικής, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επαρχιακή οδός προς την περιοχή της Ανωγής.

Έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου από τις υπηρεσίες του υπουργείου, έχει αναδειχθεί ανάδοχος και αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή του, μεταξύ του αρμοδίου, ως άνω, Υπουργείου και του αναδόχου.

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, έχει ορισθεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Κατανοούμε τις ανησυχίες των κατοίκων και δεσμευόμαστε να  μειώσουμε στο ελάχιστο τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου.

Είναι προφανές ότι οι εργασίες πρέπει να αρχίσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν συντομότατα και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Παναγής Δρακουλόγκωνας